De Rimpelaar Facebook logo social media De Rimpelaar Youtube logo social media
Afbeelding honden bij Hondenpension de Rimpelaar. Hondenpension de Rimpelaar diervriendelijk en gastvrij Elke pensiongast krijgt de juiste aandacht - Hondenpension de Rimpelaar

Algemene voorwaarden De Rimpelaar

Door uw dier(en) bij ons in pension te geven, geeft u blijk van vertrouwen in ons dierenpension.
Wij op onze beurt, zullen al het mogelijke doen om het verblijf voor uw dier(en) zo prettig mogelijk te maken.

Vergeet u echter niet dat het pension onmogelijk huis en gezin voor de dieren kan vervangen. Het kan slechts een zo veilig mogelijke opvang voor uw dier zijn tijdens uw afwezigheid. Zo kan het gebeuren dat, ondanks alle zorg aan voeding, een dier magerder wordt, of dat er bijvoorbeeld tijdens het spelen uw hond zich verwondt.

Wat wij willen zeggen is dat er zekere risico's zijn en wij ons verplicht voelen u daar op te wijzen, ook al behoren narigheden gelukkig tot een uitzondering.

Omdat uitzonderingen echter ook gedekt moeten zijn, verzoeken wij u vriendelijk de navolgende punten goed te lezen:

 1. De Pensionhouder behoudt zich het recht te allen tijde diergeneeskundige hulp in te schakelen voor de in bewaring gegeven dier(en), op kosten van de eigenaar.
 2. Annuleringsregeling voor de gereserveerde dagen, bij annulering geldt de volgende betalingsplicht:
  • Annulering tot 1 maand voor het ingaan van de reservering: 50% van de prijs.
  • Annulering tot 2 weken voor het ingaan van de reservering: 75% van de prijs.
  • Annulering binnen 2 weken voor het ingaan van de reservering: 100% van de prijs.
  • Bij overlijden van huisdier of eigenaar met bewijs van overlijdensakte vervallen uiteraard de annuleringskosten.
 3. Rechten en plichten van de pensionhouder:
  • De pensionhouder verplicht zich om conform de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame pensionhouder betaamt.
  • De pensionhouder verplicht zich om conform de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame pensionhouder betaamt.
  • De pensionhouder zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de huisdiereigenaar ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het in bewaring gegeven dier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht aan een ieder die betrokken is bij de huisvesting en verzorging van het in bewaring gegeven dier.
 4. De pensionhouder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ziekte, verwondingen of dood van het in bewaring gegeven dier.
 5. De eigenaar verplicht zich zijn dier(en) op de afgesproken datum op te halen en bij verhindering dit tijdig te berichten. Indien het dier niet binnen 14 dagen na datum van afspraak gehaald is, geeft de eigenaar hiermede te kennen afstand van het dier(en) te hebben gedaan. De kosten van het pension, plaatsing en eventuele euthanasie blijven voor rekening van diegene die het dier(en) in bewaring heeft gegeven.
 6. Dag van brengen en halen worden volledig berekend.
 7. Indien uw huisdier medicijnen of eigen voeding nodig heeft berekenen wij hier per dag een toeslag voor (de toeslagprijzen kunnen varieren, neem daarvoor eerst contact op met de pensionhouder)
 8. Vaccinatie: de op het moment van de pensionovereenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover de pensionhouder de eigenaar informeert en waaraan de eigenaar van het dier(en) moet voldoen.

Entingen

Honden moeten zijn ingeent tegen parvo, hondeziekte en kennelhoest (max. 1 jaar oud). Voor deze entingen (grote cocktail) geldt dat deze niet mogen zijn toegediend korter dan drie weken voor de eerste pensiondag. Wanneer de entingen niet in orde zijn, wordt uw huisdier niet toegelaten. Op de eerste pensiondag dient u het entingenboekje mee te brengen. Voor honden is het - door de dierenbescherming - verplicht gestelde dierenpaspoort vereist. Vanzelfsprekend dient uw hond vrij te zijn van ongedierte. Wij verzoeken u hiervoor eventeel druppels of vlooienband toe te passen.

Reserveer tijdig om teleurstelling te voorkomen!
Meer informatie